logo
     Strona główna      

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy


  

 p. o. Kierownik
 lek. med. Leszek Buraczyk
 lekarz chorób wewnętrznych
 Tel. (67) 26-81-573

  e-mail: paliatywny@zozw.internetdsl.pl Pielęgniarka oddziałowa
 Lucyna Kręcidło
 Tel. (67) 26-81-536


 Telefony:

  Dyżurka lekarska                    (67) 26-81-573
  Dyżurka pielęgniarska            (67) 26-81-536


      Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest stacjonarnym oddziałem zapewniającym całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, a których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, ale wymagają stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacji prowadzonych pod nadzorem lekarza. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dysponuje obecnie 45 łóżkami.
      Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydaje się w drodze decyzji Lekarza Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wągrowcu. Pacjent jest wpisywany na kolejkę oczekujących i wyznaczny jest mu orientacyjny termin przyjęcia.
      Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy lub - za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego - inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej.

Wymagane dokumenty:
- Pisemny wniosek o wydanie skierowania do ZOL wraz ze zgodą wnioskodawcy na odpłatność za pobyt w tym zakładzie
- Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji
- Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub społeczną zakładu opieki zdrowotnej
- Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego.
- Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie lub osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie w szczególności: decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty lub decyzję o przyznaniu zasiłku wyrównawczego lub renty socjalnej

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek

2. Wywiad pielęgniarski

3. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego (wg skali Barthel)

4. Oświadczenie opiekuna

5. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego